آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی با بهره گیری از دستگاه ها و نیروی متخصص در انجام انواع آزمایش
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد.
بخش های آزمایشگاه
بخش خون شناسی و انعقاد خون
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد.آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد.
بخش بیوشیمی
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
بخش هورمون شناسی
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌من و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
بخش ایمونولوژی و سرولوژی
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌من و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
بخش میکروب شناسی
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌منشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
بخش انگل شناسی
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌منشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
بخش آنالیز ادرار
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌منشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
بخش ژنتیک انسانی (جدید)
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌منشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌باشد. آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزمايشگاهي پذيراي شما عزيزان مي‌
ویژگی های آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی
نمونه گیری در محل کار
نمونه گیری در منزل
پاسخ دهی آنلاین
آخرین اخبار
بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه
آخرین مقالات

مقاله
آزمايشگاه تشخيص طبي دکتر منشدي با بهره‌گيري از كادر فني مجرب، تجهيزات مدرن و كاملا“ پيشرفته و بهره‌مندي از دانش و روشهاي نوين آزما
لینک های مرتبط

- انتقال خون
- انتقال خون
- انتقال خون
- انتقال خون
- انتقال خون
آدرس آزمایشگاه

بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، بالاتر از بلوار میرداماد، نبش خیابان آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، شماره 182، طبقه اول، واحد 3 و 4
اطلاعات تماس

02188190610
02188191091
02188191092
02188191093
02188191094
تمامی حقوق این وبسایت برای آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی محفوظ می باشد - 1380 تا 1398